Globaal medisch dossier

Wie een globaal medische dossier (GMD) afsluit in een huisartsenpraktijk krijg een efficiënte medische opvolging en krijgt ook meer terugbetaald van de mutualiteit.

Het GMD ondersteunt ons om uw elektronisch dossier optimaal bij te houden. Al uw medische gegevens worden onder beroepsgeheim op 1 plaats bijgehouden zodat al uw zorgverleners een goed zicht hebben op uw gezondheidstoestand.

Dit GMD geldt bij beide artsen in de praktijk. U hoeft hier zelf niets voor te betalen.


Voorschriften en attesten

Het invullen van attesten en allerhande formulieren vraagt informatie en tijd, daarom is een raadpleging noodzakelijk. We zien er ook op toe dat u tijdens een raadpleging voldoende voorschriften meekrijgt tot de volgende controle-raadpleging. We sturen deze rechtstreeks door naar de apotheek. Voor nieuwe voorschriften is een raadpleging noodzakelijk. Zo kunnen wij een goede tussentijdse opvolging van uw gezondheidstoestand garanderen.


Wij kunnen enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Vraag dus alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.


Wachtdienst

Om een optimale zorg te garanderen werken wij met de wachtdienst buiten onze uren, op feestdagen en in het weekend.

Op weekdagen (ma-do) tussen 20u en 8u:

  • Berlare/Uitbergen/ /Schoonaarde:  052 22 65 65
  • Wichelen: 09 366 09 66
  • Zele: 052 45 67 89
  • Overmere: 09 365 09 01

Feestdagen en weekends vanaf vrijdag 19u:

  • Berlare/Uitbergen/Schoonaarde/Zele: 052 73 01 00
  • Wichelen/Overmere: 1733


Voor het bespreken van resultaten, vragen over medicatie,…  kan u steeds terecht op het telefonisch consult:

         Maandag tot vrijdag: 11h – 11h30

         Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag: 19h-19h30

         Vrijdag 18h-18h30