Dit jaar organiseren we opnieuw speciale griepvaccinatie momenten. U kan een afspraak hiervoor maken via de online agenda (selecteer griepvaccinatie1/2) of via het secretariaat. Tijdens deze consultatie wordt enkel het griepvaccin toegediend!  Hebt u andere medische vragen of voorschriften nodig, gelieve dan een gewone consultatie afspraak te maken. (uw vaccin zal dan ook worden toegediend) 

Voor een griepvaccinatie tijdens deze speciaal voorziene momenten, wordt gewerkt via het derdebetalers systeem, dit wil zeggen dat de consultatie volledig door de mutualiteit zal gedragen worden.